കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് തെരു വിലെ ഷാരോൺ കൃഷ്ണൻ ( 25 ) ആണ് ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടത്.
അച്ഛൻ : കൃഷ്ണൻ കറത്ത ( എ.കെ.ജി ആശുപത്രി ) അമ്മ : അനിത.ഇ ( അംഗൻവാടി വർക്കർ ) സഹോദരൻ : അതുൽ കൃഷ്ണൻ ( കന്യാകുമാരി ) സംസ്ക്കാരം 6.9.22 രാവിലെ 9 മണി പുല്ലൂപി ശ്മശാനത്തിൽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

മുസ്ലിം ലീഗ്തദ്ദേശിയം – ജനപ്രതിനിധി ശില്പശാല ഇന്ന് 2 മണിക്ക്:
പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.